יום שפ"ע כפר רות 12/9/16

15/09/2016 14:40

יום שפ"ע בישוב כפר רות  מצורפות תמונות של עובדי האגף המוניצפאלי בשיתוף תושבים וילדי הגנים, מבצעים עבודות שיפור פני הישוב.

ישר כח על העשיה!

05/2022
רח' מודיעים 10, שהם, טל: 03-9728915, פקס: 03-9728909רח' מודיעים 10, שהם, טל: 03-9728915, פקס: 03-9728909