יום שפ"ע גבעת כח 15/9/16

15/09/2016 14:39

יום שפ"ע בישוב גבעת כח מצורפות תמונות שיפור פני היישוב.

בהשתתפות נציג וועד היישוב ציון אליהו ועובדי האגף המוניציפאלי: יאיר, הראל,אורי, גיורא, דני,רמי, יחיאל כהן.

ישר כח !!!

05/2022
רח' מודיעים 10, שהם, טל: 03-9728915, פקס: 03-9728909רח' מודיעים 10, שהם, טל: 03-9728915, פקס: 03-9728909