יום שפ"ע בני עטרות 26/9/16

26/09/2016 13:57

עובדי האגף המניציפאלי מבצעים עבודות שונות בישוב בני עטרות במסגרת יום שפ"ע

01/2022
רח' מודיעים 10, שהם, טל: 03-9728915, פקס: 03-9728909